สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศธจ.ชัยนาท)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

5 hours ago

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทประชาสัมพันธ์เขิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการเขียนบทความ ในหัวข้อ #ชาวการศึกษาชัยนาทไม่นิ่งไม่เฉยไม่ทนต่อการทุจริต ชิงเงินรางวัลพร้อม เกียรติบัตร รายละเอียดเพิ่มเติม
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

11 hours ago

ศธจ.ชัยนาท ขอเชิญชวนพี่น้องชาวการศึกษาชัยนาท
เข้าร่วมการประกวดการเขียนบทความ ในหัวข้อ
“ชาวการศึกษาชัยนาท ไม่นิ่ง ไม่เฉย ไม่ทน ต่อการทุจริต”
ลุ้นรับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ประกาศ : https://bit.ly/3yf9g8u
คุณสมบัติและเงื่อนไขหลักเกณฑ์ : https://bit.ly/3zRGwTs
ใบสมัคร : https://bit.ly/3i8sJ54

14 hours ago

1 day ago

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 11.00น.
ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเพื่อกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดเขียนบทความ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 day ago

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถ วัดบรมธาตุ วรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาทจ.ชัยนาท

1 week ago

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/file/d/1s6izqSy4-Hx7Rf3gBIA-hmeIE0HEeBW7/view?usp=sharing

1 week ago

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/file/d/1fcEiLvJ8t0d-qffS0VEBx6ub7Hc8RAjI/view?usp=sharing

1 week ago

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2564
อ่านรายละเอียเพิ่มเติม >>> https://drive.google.com/file/d/1HH-hKywQdx1SpjFYPO0fosT3CxdDO1uv/view?usp=sharing

1 week ago

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล

1 week ago

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีนางศุภรินทร์ เสนาธง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในการประชุม

0

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมกันจัดงานต้อนรับด้วยหัวใจสู่สายใยในองค์กร เพื่อต้อนรับ ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

Cresta Social Messenger