Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มลูกเสือ

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก นำโดย นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นายยศกร เล็งบัวรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมี นางกัลยา เทียนกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กล่าวรายงานโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวัดโคก (บ้านเนินไผ่) ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนบ้านเนินไผ่ (ไพศาลชลประชาสรรค์) ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรศธจ.ชัยนาท บุคลากรอบต.วัดโคก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวม 60 คน ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ จำนวน 1,050 ต้น

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวฯ กลุ่มบุคคล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

            ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาประกาศสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัล

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และสอบถามได้ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร. 0 2282 3153 – 4 หรือ 0 2281 4843
 
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก
 
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก
 
การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2563 
รายละเอียเพิ่มเติม >>> คลิก
 
คุรุสภาสรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 12 ประเภท 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก
 
คุรุสภาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามรถพิเศษฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
อ่านเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา


สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเปิดให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของคุรุสภา (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะต้อง เป็นสมาชิกของระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School ก่อน

👉👉 สำหรับชาวไทย ให้ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านเว็บไซต์คุรุสภา ww.ksp.or.th (ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพก่อน) จากนั้นเข้าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School) เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์

👉👉สำหรับชาวต่างประเทศ ให้สถานศึกษาดำเนินการยื่นขอ เลขประจำตัว 13 หลัก ของชาวต่างประเทศผ่านระบบ KSP School (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน) เมื่อได้รับเลขประจำตัวแล้วให้ตรวจสอบ สถานะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านทางระบบ KSP School ระบบ KSP self-Service เลือกเมนูสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และจัดพิมพ์
👉👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก

👉👉 ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต >>> คลิก

เว็บไซต์คุรุสภาจังหวัดชัยนาท >>> http://site.ksp.or.th/home.php?site=chainat

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และ การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

              การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA และการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของผู้บริหาร งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓   วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓   ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ศูนย์เครือข่ายมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นศิษย์พระดาบส ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิพระดาบส จะเปิดรับสมัครบุคคลผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และขาดแคลนทุนทรัพย์ เข้าเป็นศิษย์โรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรใน 8 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างเชื่อม (ชายและหญิง) และเคหบริบาล (เฉพาะหญิง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> คลิก