กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดชัยนาท)

Posted on
|

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม 19 อัตราในตำแหน่ง

Posted on
|