หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ผลความสำเร็จในการดำเนินการคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ไข” และ “ความดีที่อยากทำ” องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนด “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” สอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริตจิตอาสา กตัญญู”

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดชัยนาท)

Posted on
|