หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทอายุไม่เกิน 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี to be number one ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted on
|