การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข่าวกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนฯในอำเภอสรรคบุรี เพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันที่
|

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education)ของโรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา)

วันที่
|
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2
ผู้บริหาร ศธจ.ชัยนาท หน่วยงานภายใน ศธจ.ชัยนาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามเราได้ที่