การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข่าวกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท

ร่วมสังเกตการณ์การอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี : ต้นกล้าข้าราชการ ของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่
|

ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่
|
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2
ผู้บริหาร ศธจ.ชัยนาท หน่วยงานภายใน ศธจ.ชัยนาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามเราได้ที่