หน้าแรก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์

Posted on
|

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชน. 16/5/65 และ สพป.ชน. 21/45/55 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Posted on
|

ดร.กันตธี เนื่องศรี

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

นางปัถมา ดวงแก้ว

รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ข่าวสารกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท

sasipa namcharoen

5 เมษายน 2566

sasipa namcharoen

5 เมษายน 2566

sasipa namcharoen

5 เมษายน 2566

sasipa namcharoen

4 เมษายน 2566

sasipa namcharoen

4 เมษายน 2566

sasipa namcharoen

4 เมษายน 2566
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์