สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศธจ.ชัยนาท)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 day 15 hours ago

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ดร.วินัย ตะปะสาศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังโคม ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
และในเวลา 11.00 น. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณวัดโพธิ์ศรีศรัทธาราม (วัดกลาง) ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

2 days 2 hours ago

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

3 days 11 hours ago

พรุ่งนี้ (4 ธ.ค.) พบเรื่องราว ภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

3 days 18 hours ago

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30น. ดร.วินัย ตะปะสา
ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน เปิดโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

4 days 13 hours ago

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกั

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

4 days 18 hours ago

คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

4 days 19 hours ago

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

5 days 23 hours ago

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30น.
ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

6 days 19 hours ago

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชืพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2564
ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (410)
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี
นางสาวชไมพร อำไพจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานการประชุม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

6 days 19 hours ago

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.30น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2565 ครั้งที่ 37 ณ ห้องประชุม ธรรมจักร 501ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุม

Cresta Social Messenger