การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข่าวกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2
ผู้บริหาร ศธจ.ชัยนาท

ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี

รองศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท

หน่วยงานภายใน ศธจ.ชัยนาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามเราได้ที่