หน้าแรก

เรื่อง
ประกาศคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และ โรงเรียนวัฒนะโชติ ร่วมกับสมาคมดิจิทัลเวิลด์ จัดโครงการเปิดโลกเรียนรู้ฝึกทักษะ Coding & Robotics ค่ายอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์นักเรียน ปฐมวัย-ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย Robot Camp รุ่นที่ 1 ชัยนาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนวัฒนะโชติ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอเชิญชวนนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูล "ชีพจรการศึกษาไทย ปี 2565" ผ่าน QR Code หรือสามารถกดลิงค์ที่แนบมาท้ายนี้ ขอบคุณค่ะ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมสมัครอาสามัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) ของจังหวัดชัยนาท โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาและสังกัดอุดมศึกษาจังหวัดชัยนาท สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามออนไลน์ โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต

ดร.กันตธี เนื่องศรี

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

นางปัถมา ดวงแก้ว

รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ข่าวสารกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท

Chainat.peo

11 มีนาคม 2566
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์