การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข่าวกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2
ผู้บริหาร ศธจ.ชัยนาท

ดร.กันตธี เนื่องศรี

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

นางปัถมา ดวงแก้ว

รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

หน่วยงานภายใน ศธจ.ชัยนาท
รางวัลชนะเลิศ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียนจังหวัดชัยนาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์