สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (ศธจ.ชัยนาท)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรมต่าง ๆ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 day 19 hours ago

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2565 และใด้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 ในระดับจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชืพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา ผู้มีคุณูปการ และหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารชน ประเภทบุคคล 1.นางพยงค์ อินสุภาทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สังกัด สพป.ชัยนาท 2.นายตรีพินณ์ บุญรุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีวิชัย สังกัด สพป.ชัยนาท 3.นายธนบดีพิพัฒน์ ดำนิล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 4.นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมหว้า สังกัด สพป.ชัยนาท 5.นายนพพร อินมณี ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีตำบลห้วยกรด สังกัดสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท สังกัด สพป.ชัยนาท และผู้ได้ผ่านการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางรพีพร สุ่มเข็มทอง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ชัยนาท ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ชั้น3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 day 20 hours ago

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่1/2565 ก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นางสาวสาลิตา เรียนทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี สังกัด สพป.ชัยนาท ประเภทผู้ประกอบวิชาชืพครู 1.นายมานพ พลับเที่ยง ครูโรงเรียนห้วยกรดวิทยา สังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท 2.นายเดชชาติ สุขนิล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์งาม สังกัด สพป.ชัยนาท ประเภทผู้ประกอบวิชาชืพศึกษานิเทศก์ นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพ ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ชัยนาท และมอบโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายได้แก่ นายศิริชัย สิริปภาพัศ นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

4 days 21 hours ago

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30น.
ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week 2 days ago

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00น.ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสา ของโรงเรียนอนุบาลกิตติกร อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week 3 days ago

วันอังคารที่ 18 มกราคม 25

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week 3 days ago

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week 5 days ago

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการก

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week 4 days ago

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week 6 days ago

🙏วันครู ครั้งที่ 66 🙏
คำปราศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท โอวาทของเจ้าคณะจังหวัด คำกล่าวบูชาครู และคำกล่าวอวยพรของผู้แทนหน่วยงาน เนื่องในงานวันครู ปี 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

1 week 6 days ago

ถ่ายทอดสดออนไลน์ การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565
“พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"
The Power of New Generation Teachers: Creating Thais to the Global World

Cresta Social Messenger