แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
Download