กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมสมัครอาสามัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) ของจังหวัดชัยนาท

Posted on
|