ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทอายุไม่เกิน 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี to be number one ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted on
|

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชน. 16/5/65 และ สพป.ชน. 21/45/55 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Posted on
|

sasipa namcharoen

24 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

24 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

23 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

23 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

23 กรกฎาคม 2566