กลุ่มพัฒนาการศึกษา

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทอายุไม่เกิน 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี to be number one ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Posted on
|