ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

ข้อกำหนดในการใช้กระดาน ถาม-ตอบ (Q&A)
1. กรุณาใช้คำสุภาพในการสอบถาม ในช่องแสดงความคิดเห็นข้อกำหนดในการใช้กระดาน ถาม-ตอบ (Q&A)
2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด
3. สามารถสอบถามผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ ทาง Facebook Fanpage สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
4. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 054 410 671

หรือติดต่อช่องทาง Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เบอร์โทรศัพท์ : 056 410 671

คำถามที่พบบ่อย

Q : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เปิดทำการวันและเวลาใด ?
A : เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

Q : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ตั้งอยู่ที่ใด ?
A : เลขที่ 1 ถนนวิเชียรปราการ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

Q : ติดต่อเจ้าหน้าที่คุรุสภา ประจำจังหวัดชัยนาท ได้อย่างไร ?
A : ได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท หรือโทรศัพท์เจ้าหน้าที่คุรุสภา 056 412526 , 081 4086581

Q : กรณีพบเด็กไม่ไปโรงเรียนต้องติดต่อแจ้งหน่วยงานใด ?
A : สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทางหน่วยงานจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลช่วยเหลือร่วมกันต่อไป

Q : กรณีพบเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อความปลอดภัยต้องแจ้งหน่วยงานใด ?
A : สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทางหน่วยงานจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลช่วยเหลือร่วมกันต่อไป