ประกาศต่าง ๆ เกียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชน. 16/5/65 และ สพป.ชน. 21/45/55 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Posted on
|

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted on
|