การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ข่าวกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท

“พิธีส่งมอบรถเข็นแบบนั่งและรถสามล้อโยก” โครงการจัดหารถเข็นแบบนั่งและรถสามล้อโยกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเข้าสิทธิสวัสดิการในจังหวัดชัยนาท

วันที่
|

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระยะที่ 2 (รองรับการรายงานผลระหว่างปี พ.ศ. 2566 – 2570) หรือระบบ Electronic Assessment Reports (EAR)

วันที่
|

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเอกชนในระบบ (ประเภทสามัญศึกษา) ของจังหวัดชัยนาท

วันที่
|
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2
ผู้บริหาร ศธจ.ชัยนาท

ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

นางปัถมา ดวงแก้ว

รองศึกษาธิการจังหวัด

หน่วยงานภายใน ศธจ.ชัยนาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามเราได้ที่