Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

ติดตามโครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ”

         วันนี้ ( 4 มีนาคม 2562 ) คณะติดตามโครงการ “ชัยนาทเมืองเด็กดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ” ได้ติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามโครงการฯ ของทางโรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา ซึ่งทางโรงเรียนมีการพัฒนาผู้เรียน โดยยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรฯ มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะตามบริบทของพื้นที่ จุดเด่นอย่างหนึ่งที่พบ คือ การสนับสนุนดูแลจากท้องถิ่นอย่างดียิ่ง
         ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป

Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริต ศธจ.ชัยนาท

ประกาศเจตจำนงสุจริตศธจชัยนาท.pdf

Posted in คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณจริยธรรม

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

รายงานตัวผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รับรายงานตัวผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลือกสถานศึกษา พร้อมบรรจุแต่งตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จำนวน 40 ราย และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (จังหวัดชัยนาท) จำนวน 2 ราย
Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม ไม่มีหมวดหมู่

การอบรมโครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. นายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมูลนิธิบูรณะชนบท ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ฯ

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

เปิดค่าย โครงการอบรมครู นักเรียน แกนนำ TO BE NUMBER 1 ในสถานศึกษา

….

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
นายรณภพ  เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมอบหมายให้นายสำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครู และนักเรียนแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีนายสมาน บุตศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพลับพลา  โรงเรียนคริสเตียนมโนรมย์นานาชาติ   อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

ตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.
นายสมาน บุตรศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางกัลยา เทียนกล่ำ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่กรมการปกครองจังหวัดชัยนาท ได้ร่วมกันออกจรวจติดตามความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายในการออกตรวจดูแลควบคุมความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ซึ่งวันนี้ได้พบนักเรียนนักศึกษาจำนวนหนึ่ง ออกจากสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้เข้าไปตักเตือน อบรมความประพฤติ ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
“ศธจ.ชัยนาท มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ ! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1o8AyGeUy1FP3wkD0PYjtuNwT0DX6lUFZ

Posted in ข่าวกิจกรรม/ประชุม

บรรยากาศพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
https://drive.google.com/open?id=1ivQ8pMPfRnO7zgPcNhuZ10wIjWIiMVw5