Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศ ! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ…

Continue Reading... ประกาศ ! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

บรรยากาศพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท

Continue Reading... บรรยากาศพิธีเปิดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่ง/ประกาศ ศธจ.ชัยนาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั…

Continue Reading... ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา…
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562

Continue Reading... กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562
Posted in E-News ศธจ.ชัยนาท

จัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ศธจ.ชัยนาท

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครง…

Continue Reading... จัดทำแผนปฏิบัติราชการของ ศธจ.ชัยนาท