ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมคอมพิวเตอร์

ทดสอบ test การนำเสนอ ทางเ…

อ่านเพิ่มเติม... การอบรมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสุขภาพ

วันที่ 17 กันยายน 2563 คณ…

อ่านเพิ่มเติม... โรงเรียนสุขภาพ

ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนม.ท.ศ.และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันที่ 28-29 พฤษภาคม และว…

อ่านเพิ่มเติม... ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนม.ท.ศ.และทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 46​ จังหวัดชัยนาท​

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เว…

อ่านเพิ่มเติม... ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์​ 46​ จังหวัดชัยนาท​

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นา…

อ่านเพิ่มเติม... ประชุมคณะกรรมการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนทุน

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

คู่มือการจัดการโรงเรียนรั…

อ่านเพิ่มเติม... คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563…

อ่านเพิ่มเติม... สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561

แนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการเรียนการสอนในสถา…

อ่านเพิ่มเติม... แนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำน…

อ่านเพิ่มเติม... งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยนาท

ประชุมวิจัยแนวทางการป้องกันคุณแม่วัยใส

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นาย…

อ่านเพิ่มเติม... ประชุมวิจัยแนวทางการป้องกันคุณแม่วัยใส