ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

คู่มือการจัดการโรงเรียนรั…

อ่านเพิ่มเติม... คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19

สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563…

อ่านเพิ่มเติม... สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2561

แนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการเรียนการสอนในสถา…

อ่านเพิ่มเติม... แนวทางการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำน…

อ่านเพิ่มเติม... งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดชัยนาท

ประชุมวิจัยแนวทางการป้องกันคุณแม่วัยใส

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นาย…

อ่านเพิ่มเติม... ประชุมวิจัยแนวทางการป้องกันคุณแม่วัยใส

มอบโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

วันที่ 31 ตุลาคม 2562  นา…

อ่านเพิ่มเติม... มอบโล่เกียรติคุณ และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ รางวัล“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ประชุมการรับนักเรียน 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 &n…

อ่านเพิ่มเติม... ประชุมการรับนักเรียน 2562