เปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นกลุ่มนักเรียน NEW GEN ระดับจังหวัด จำนวน 30 คน เพื่อทำหน้าที่ เป็นแกนนำในการผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย สื่อสารความรู้ หลอดเลือดในสมอง ประชาสัมพันธ์มและร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรตินำทางเป็นแกนนำในการออกกำลังกายในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ผู้สูงอายุ (ท่าแจง) เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท