เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุลคลากรกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6โดยมี
นายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดใหม่วงเดือน ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท