เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวธัญวลี ทองแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9 ณ วัดวังน้ำขาว หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้มีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เข้าร่วมโครงการออกหน่วยให้บริการประชาชนในเขตตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท