เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท