เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือกันกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20 ปี (พ.ศ.2566-2585)

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือกันกับบุคคลเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) โดยมี
นายศรณ์จักรชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท