เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา 904 จังหวัดชัยนาท

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 5A-217 พร้อมด้วยนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 5B-074 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา 904 จังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท จิตอาสาพระราชทาน 904 รหัส 5A-181 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท