หน้าแรก

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา,มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาสถานศึกษาในจังหวัดชัยนาทอายุไม่เกิน 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการชัยนาทเมืองเด็กดี to be number one ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Posted on
|

ประกาศ ศธจ.ชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ศธจ.ชน. 16/5/65 และ สพป.ชน. 21/45/55 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

Posted on
|

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Posted on
|

ดร.กันตธี เนื่องศรี

ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

นางปัถมา ดวงแก้ว

รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ข่าวสารกิจกรรม ศธจ.ชัยนาท

sasipa namcharoen

24 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

24 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

23 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

23 กรกฎาคม 2566

sasipa namcharoen

23 กรกฎาคม 2566
วันที่เลขที่หนังสือเรื่อง
10/02/66001/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท
11/02/66002/2566ทดสอบส่งหนังสือราชการ ศธจ.ชัยนาท 2

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์