อำนาจหน้าที่

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียด <<

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย

คลิกที่รูปภาพเพื่อขยาย