สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมสมัครอาสามัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) ของจังหวัดชัยนาท

📣สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเข้าร่วมสมัครอาสามัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) ของจังหวัดชัยนาท โดยกรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่ลิงค์ https://volunteers.moe.go.th/public/home

หรือสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน)

รายละเอียดการประกาศรับสมัคร อส.ศธ. 👉🏻https://drive.google.com/…/1MgBhv6X41Kqq9TANV93…/view…

ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(สป.) แล้วส่งรายชื่อผู้สมัครไปตามจังหวัดนั้น ๆ

มาช่วยกันดูแลเด็กและเยาวชนของจังหวัดชัยนาทด้วยกันนะคะ

📆 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ