ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนฯในอำเภอสรรคบุรี เพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และ บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้ดูแลของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนฯในอำเภอสรรคบุรี เพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 6 ราย