ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการปฏิบัริราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นำโดยดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการปฏิบัริราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการปฏิบัติงานคำรับรองฯ ชี้แจงและให้คำแนะนำ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท