ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวปราณี ฝ่ายคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี