ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน และกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” จัดโดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยกลุ่มงานพิธีฯ ที่ 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์” แพทย์พระราชทาน และกิจกรรม “เด็กไทย ใฝ่ดี” จัดโดยโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร โดยมีนายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องประชุมศิริสุวรรณรังสี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม