ร่วมพิธีเปิดงาน Walking Street ตลาดนัดชุมชน ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา และงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นางทับทิม เกตุวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนางมัญชุพร ปงปัญญายืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Walking Street ตลาดนัดชุมชน ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา และงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา
โดยมี นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท