ร่วมพิธีเปิดงาน Walking Street ตลาดนัดชุมชน ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา และงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา 17.45 น. ณ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ดร. พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Walking Street ตลาดนัดชุมชน ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา และงานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองสาปยา โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ
โดยกำหนดจัดงาน จำนวน 10 ครั้ง ทุกวันเสาร์และอาทิตย์แรกของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง กันยายน 2567 ณ ตลาดโรงพักเก่าสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 4 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ภายในงาน จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดแข่งขันร้องเพลง และการจำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น