ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

สำนักศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ พระอุโบสถ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท