ร่วมชมขบวนแห่หุ่นฟางนก ในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ร่วมชมขบวนแห่หุ่นฟางนก ในงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39 โดยมี นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงาน เข้าร่วมชมขบวนแห่หุ่นฟางนก

📣 โดยงานมหกรรมหุ่นฟางนก และของดีศรีท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 ครั้งที่ 39 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ และเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท