พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดร.ทิพวรรณ โพธิ์ขำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายกีรติ จันทร์ฤทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมฯ