“พิธีส่งมอบรถเข็นแบบนั่งและรถสามล้อโยก” โครงการจัดหารถเข็นแบบนั่งและรถสามล้อโยกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเข้าสิทธิสวัสดิการในจังหวัดชัยนาท

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีส่งมอบรถเข็นแบบนั่งและรถสามล้อโยก” โครงการจัดหารถเข็นแบบนั่งและรถสามล้อโยกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเข้าสิทธิสวัสดิการในจังหวัดชัยนาท โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมโพธิ์สุข โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท