พิธีบวงสรวงงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ประจำปี 256

ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมพิธีบวงสรวงงานประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาท และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท