ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมา ประจำปี 2563 ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมา ประจำปี 2563 ประจำปี 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมีนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท