ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและดัชนีทางการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความร่วมมือเชิงบูรณาการ โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (zoom) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท