ประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting