ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ณห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2567 โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม