ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดชัยนาท (สัญจร) ครั้งที่ 7/2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดชัยนาท (สัญจร) ครั้งที่ 7/2566 โดยมี ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมฯ และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ของโรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ ณ โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท