ประชุมทีมสหวิชาชีพ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต อาคารบำบัดชั้น 1 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสาวปภัสสร อยู่ชา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับอัยการอาวุโส จิตแพทย์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เจ้าหน้าที่ พมจ.ชัยนาท เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา

รายเด็กอายุ 13 ปี ที่ไม่เข้ารับการศึกษาภาคบังคับและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม