ประชุมชี้แจงและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมชี้แจงและจัดทำตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท