ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอรรถพร ดั่นคุ้ม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยมีนางสาวจรรยา กลัดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ