ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางปัถมา ดวงแก้ว รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท