ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสกุณา (301) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2567 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาในจังหวัดชัยนาท โดยมี นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ