ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดชัยนาท (ก.บ.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 14.30 น. ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดชัยนาท (ก.บ.จ.ชัยนาท) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายนที มนตริวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ