ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมแนวทางกิจกรรมที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมแนวทางกิจกรรมที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท