ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/ 2567 โดยมี ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานการประชุม