ประชุมการเตรียมจัดงานสภากาแฟจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยกลุ่มอำนวยการ จัดประชุมการเตรียมจัดงานสภากาแฟจังหวัดชัยนาท โดยมี ดร.กันตธี เนื่องศรี ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท