ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในภูมิภาค “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในภูมิภาค “เรียนดี มีความสุข” สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นด้านการศึกษาในภูมิภาค” และร่วมรับฟังการบรรยายการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาในมิติต่าง ๆ จากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” พร้อมเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ