ประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (401) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมฯ